IMG_1515

Års- og medlemsmøte avholdt

Årsmøtet i Rjukan Golfklubb ble avhold i møtelokalene til RNU onsdag 4. mars med 13 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Det var god stemning og veldig mye positivitet under møtet. Alle årsmøtesakene ble effektivit behandlet – blant annet ble klubbens årsberetning og regnskap for 2019, og budsjett for 2020 godkjent. Kontingenter for 2020, samt innstillingen til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt. Det ble delt ut en liten gave, som takk, til alle gjenvalgte og nyvalgte styremedlemmer. Under medlemsmøtet ble det diskutert blant om treningstilbud og planer for kommende golfsesong, samt om trenerløype; bedre aktivitetstilbud i klubben og kvalitetsheving. Etter møtematen (delizioso italiensk pizza à la Sult Compagniet) ble vinnerparet, Order of Merit/Texas Scramble 2019, premiert. Medlemsmøtet ble avsluttet med klubbpresentasjon om nytt handicap system – World Handicap System. Tusen takk for oppmøte alle sammen! 

 Kontingentene som ble vedtatt for 2020 finner du her.  Styret som ble valgt, samt alle årsmøtepapirene finner du under rjukangolf.no/om-oss. 

WHS – «Handicap spilt til?» #Fullfokus

Vi gleder oss til årets sesong! -Styret #RjukanGolf

Posted in Nyheter.