Det åpnes for å arrangere lukkede klubbturneringer

(Norges Golfforbund, 28. april 2020)

Covid-19 relaterte modifiseringer av golfreglene ved handicaptellende runder og lukkede klubbturneringer*

* Lukket klubbturnering er turnering kun for medlemmer i klubben.

R&A har etter henvendelser kommet med veiledninger til unntak og modifiseringer av golfreglene for å minimere risikoen for smittespredning under den pågående Korona-epidemien. NGF har bearbeidet disse midlertidige modifiseringene for at runder skal kunne være handicaptellende og for at turneringsrunder i lukkede klubbturneringer skal kunne spilles. Dette betyr at når en selskapsrunde eller en turneringsrunde er spilt etter golfreglene og nedenstående modifiseringer, er runden handicaptellende og skal registreres i GolfBox. NB! Også i selskapsrunder eller turneringsrunder hvor spilleformen ikke er handicaptellende, f.eks. matchspill, Four-Ball, Scramble eller annet, må nedenstående retningslinjer være fulgt. Disse midlertidige modifiseringene kommer i tillegg til NGFs retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider (se www.golfforbundet.no), og gjelder inntil NGF kommer med nye retningslinjer.

Resultater i slagspill (regel 3.3b) • Med tanke på bekymringer rundt å behandle og bytte scorekort (som kan være på papir eller i elektronisk form som allerede beskrevet i reglene), kan komiteer velge, midlertidig, å tillate andre metoder for scoreinnlevering, som ikke etterkommer regel 3.3b, eller som ikke etterkommer de vanlige metodene beskrevet i regel 3.3b. For eksempel: Spillere kan registrere sine egne hullscorer på scorekortet (det er ikke nødvendig at en markør gjør dette). Det er ikke nødvendig at en markør fysisk signerer for spillerens hullscorer, men noen form for muntlig bekreftelse må benyttes. Det er ikke nødvendig å innlevere et fysisk scorekort til komiteen hvis komiteen kan akseptere scorene på en annen måte.

Flaggstangen • Flaggstangen skal alltid stå i hullet, også ved spill på greenen. Hvis flaggstangen må berøres slik at den kan stå sentrert i hullet bør spilleren bruke en kølle.

Merkestaker • Alle merkestaker defineres som uflyttbare hindringer. Fritak kan tas etter regel 16.1

Hull Det kan ikke gjøres noen modifikasjoner av hullet (se definisjon av hull i golfreglene) annet enn å gjøre hullet grunnere, slik at hullets dybde blir mindre enn 101,6 mm, slik at ballen ikke faller helt ned i bunnen av hullet (se bilde 1 nedenfor). Når en ball er i ro etter et slag, og noen del av ballen er i hullet under greenens overflate (se bilde 1) anses ballen å være hullet ut, selv om ikke hele ballen er under greenens overflate. Hvis ingen deler av ballen er i hullet under greenens overflate, er ballen ikke hullet ut og må bli spilt som den ligger.

Bilde 1 – Runden er handicaptellende

Bilde 2 – Runden er ikke handicaptellende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunkere Raker skal være fjernet fra banen. Det er en kjent sak at sanden i bunkere ikke kan bli jevnet ut på samme måte som ved bruk av raker. Spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle. En spiller får ikke fritak pga. en dårlig rakt bunker.

• Brudd på ovenstående regler medfører ikke straff, men inngår i hva som er forventet spilleroppførsel etter regel 1.2a.

Startrekkefølge • Turneringer skal avvikles med løpende start, slik at så få mennesker som mulig oppholder seg rundt klubbhus og første utslagssted samtidig. Dette betyr at shot-gun start ikke kan benyttes.

Premieutdeling Det skal ikke avholdes premieutdeling etter turneringen, med fysisk tilstedeværelse. Premier må bli distribuert på annen egnet måte.

Treningsområder/Driving-range Disse områdene må anpasses i forbindelse med aktiviteten, slik at de generelle retningslinjene for bruk av golfanlegget ivaretas.

Norges Golfforbund. (2020, 28. april) https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/korona-lukkede-klubbturneringer-og-handicaptellende-runder-280420.pdf

Posted in Nyheter.