1-golf-handicap

HCP Årsrevisjon for 2017 utført

Til alle medlemmer i Rjukan Golfklubb

Hvert år blir det foretatt årsrevisjon av ditt handicap for å sikre at ditt handicap stemmer overens med de scorer du innleverer. Årsrevisjonen i 2017 er nå utført etter helt klare retningslinjer. Det er tatt utgangspunkt i de tellende scorer som ligger i ditt scorearkiv.

Alle medlemmer får beskjed om resultatet av årsrevisjonen for sitt handicap i GolfBox. De som har valgt å få meldinger fra GolfBox på e-post, har mottatt en e-post om årsrevisjonen med forklaring på hvordan årsrevisjonen blir gjennomført og hvorfor evt. ditt handicap har blitt justert opp eller ned – De aller fleste har ingen endring. Dersom du mener det er skjedd en feil i forbindelse med din årsrevisjonen, skal du kontakte handicap komitéen i Rjukan Golfklubb innen 4 uker – rjukangolf@rjukangolf.no.

Les mer om handicaprevisjon her.

Lykke til med golfen i 2018! -Husk å registrere flere selskapsrunder når sesongen starter 😉

Posted in Nyheter.