Helsedirektoratet har åpnet for organisert idrettslig aktivitet!

(Norges Golfforbund, 1. april 2020)

I pressekonferanse onsdag 1. april kl. 11.30 informerte Helsedirektoratet at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers. i gruppe, min. 2 m avstand både innad i gruppa og til andre grupper, håndhygiene, hosteregler etc.).

I golfen har vi jobbet hardt for å få til denne åpningen og er glade for at den kom nå før påske, men vi er også veldig bevisste på at den kommer med ansvar for hver og en av oss:

  • Er klubben i det minste i tvil om du er innenfor retningslinjer og råd som er gitt for å hindre smitte så avstå.
  • Trykket kan nå i starten bli veldig stort på enkelte baner. Klarer dere å håndtere det uten at smittefaren øker? Hvis ikke bør dere ha en gradvis åpning. Kanskje bare medlemmene først? Som klubbleder sitter du med ansvar.
  • Myndighetene har bedt oss om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Er din reise til en golfbane (som ligger litt langt unna) strengt nødvendig?

Nedenfor finner dere retningslinjer for hvordan opptreden på bane bør være før, under og etter spill. Disse må bekjentgjøres til alle medlemmer og alle som besøker golfbanen. Bruk nett, sosiale medier, plakatoppslag etc. (Retningslinjer for å begrense koronasmitte ved bruk av golfanlegg)

Foreløpig anbefaler vi at drivingrange holdes stengt. Det arbeides med retningslinjer for drivingrange, nærspillområder, en til en instruksjon osv.

Kos dere på golfbanen, men husk smittevernreglene og retningslinjene.

Denne siden vil oppdateres løpende etter hvert som ting utvikler seg og avklaringer blir gjort. Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

Norges Idrettsforbund – Temaside om koronavirusFolkehelseinstituttet – Temaside om koronavirus

Norges Golfforbund. (2020, 20. mars) https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus

Banestatus – Rjukan Golfklubb

0001

0002

0003

Posted in Nyheter.