Årsmøte 2020-4

Innkalling til Års- og medlemsmøte 2020

Alle medlemmer i Rjukan Golfklubb ønskes velkommen til Års- og medlemsmøte 2020!
Dato: Onsdag 4. mars • Tid: kl. 18.00 • Sted: Skriugata 26,RNU (vis kart)

Dagsorden:  1. Godkjenning av innkalling.  2. Godkjenning av dagsorden/saksliste.  3. Valg av møte leder og referent.  4. Valg av protokollunderskrivere.  5. Styrets årsberetning og regnskap for 2019.  6. Saker fremmet fra medlemmer og styret.  7. Fastsettelse av kontingent.  8. Budsjett og planer.  9. Valg. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 19.2.2020. Sakene kan sendes til e-post: rjukangolf@rjukangolf.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside // om oss. (Innkalling til årsmøte er sendt alle medlemmer på e-post 3.2.2020).

Påfølgende medlemsmøte 

 WHS – World Handicap System – Presentasjon/info om det nye handicapsystem som innføres i Norge 1. mars 2020.  Styret informerer om siste nytt og planer for kommende sesong.  Innspill fra medlemmer – Vi vil gjerne høre deres tanker, ideer og meninger, og ønsker innspill til turnerings-/treningsopplegg, aktiviteter og sosiale tilstelninger.

→ Det blir servert italiensk pizza a’la Sult Compagniet på møtet!

Vi håper så mange som mulig tar turen og ser frem til et godt møte med mange diskusjoner og innspill. Hvis du ikke har mulighet til å delta, men gjerne vil komme med innspill – send e-post til: rjukangolf@rjukangolf.no

Velkommen til års- og medlemsmøte! • Hilsen styret i Rjukan Golfklubb

    

Posted in Nyheter.