Korona – Modifiseringer av golfreglene ved hcp-tellende selskapsrunder

(Norges Golfforbund, 17. april 2020)

Nå er det mulig å spille handicapregulerende selskapsrunder

Nedenfor følger modifiseringer av golfreglene som gjør det mulig å spille handicaptellende selskapsrunder. Så snart klubber og baner har fått gjort sine tilpasninger og informert sine medlemmer kan vi igjen spille handicaptellende selskapsrunder og foreta påfølgende registreringer i GolfBox. Forutsetningen er at klubben og spillerne har lest og forholder seg til de vedlagte modifiseringene.

Covid-19-relaterte modifiseringer av golfreglene ved handicaptellende selskaprunder

R&A har etter henvendelser kommet med veiledninger til unntak og modifiseringer av golfreglene for å minimere risikoen  for smittespredning under den pågående Korona-epidemien. NGF har bearbeidet disse midlertidige modifiseringene for at selskapsrunder skal kunne være handicaptellende. Dette  betyr at når en selskapsrunde er spilt etter golfreglene og nedenstående modifiseringer er runden handicaptellende og  skal registreres i GolfBox.
Disse midlertidige modifiseringene kommer i tillegg til NGFs retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider  (se golfforbundet.no), og gjelder inntil NGF kommer med nye retningslinjer.

Norges Golfforbund. (2020, 17. april) https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/koronaviruset-informasjon-170420

• Banestatus – Rjukan Golfklubb

2020 hcp

korona-plakat-retningslinjer-m-hcp-page-0

korona-plakat-retningslinjer-m-hcp-page-1

korona-plakat-retningslinjer-m-hcp-page-2

Posted in Nyheter.