Medlemskontingent 2019-1

Medlemskontingent 2019 // Rjukan Golfklubb

Medlemskontingentene for 2019 ble vedtatt på årsmøtet 6. mars og e-post for betaling av medlemskontingent ble sendt ut til alle medlemmene 12. mars. Det vil i år ikke bli sendt ut egen faktura – mailen «Medlemsavgift Rjukan Golfklubb for 2019» er å betrakte som en faktura. Betalingsfrist er 31. mars 2019. Hvis du ikke har fått mailen- / hvis du har spørsmål rundt medlemskategorier – ta gjerne kontakt med oss på rjukangolf@rjukangolf.no // Priser for medlemskap finner du her.

Utmelding og endring av medlemskap

I henhold til klubbens vedtekter er man medlem inntil man selv skriftlig (eller elektronisk) sier opp sitt medlemskap. Dersom man ikke sier opp medlemskapet innen 31. desember er man forpliktet til å betale medlemskontingent også for det kommende året. Å la være betale kontingenten er altså ikke en måte å melde seg ut av klubben på. Det samme gjelder i alle golfklubber i Norge.

 37b19a7457e96c44c2b7fa0d80350c80 33593211-stock-vector-vector-silhouette-of-the-woman-who-plays-golf-

Posted in Nyheter.