IMG_2583[1]

Vi minner om drivingrange regler og begrensninger

Vi er veldig glade for at det er mye aktivitet på drivingrangen og -at det er mange som bruker anlegget, men vi ber alle respektere drivingrange regler og begrensninger. Om regler blir ignorert kan vi i verste fall forårsake at drivingrange må stenges, og det vil vi selvfølgelig unngå.

Drivingrange regler og begrensninger 

Ta hensyn til trafikken på veien – biler, syklister og fotgjengere! • Siden drivingrangen ikke er så lang, og har boliger i nærheten, er det ikke tillatt å bruke annet enn jernkøller her.

 2 meter avstandsregelen gjelder hele rangeområde  Bruk eget utstyr (ingen bytting eller låning av utstyr)  Bruk hansker ved kontakt med ballkurv og -automat – det er plassert hansker ved ballautomat  Ta gjerne med egen bøtte eller pose  Hvis brukt våre bøtter; etter bruk sett bøtten i såpevann (ved siden ballautomaten)  Ikke lov å samles i grupper på parkeringsplassen eller andre steder på anlegget.  Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse  Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene og kommunen  Brudd på reglene medfører bortvisning og stenging av rangen. 

Takk for at du respekterer disse tiltakene!

Husk at ballautomaten tar kun 20 kroninger – Velkommen til å trene på driving rangen!

Posted in Nyheter.