lufting

Lufting av fairwayer og greener // Lørdag 29. august

Det vil bli utført lufting av fairways og greener lørdag 29. august. Vis hensyn til banemannskapet og bruk gjerne ballplasering på fairway. Vi beklager ulempene dette medfører, men for å kunne få gode fairwayer og greener ønsker vi å gjøre arbeidet ferdig mens det fremdeles er vekst i gresset.

000000-1

Posted in Nyheter.