Tusen takk

Grasrotandelen // Rjukan Golfklubb

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller en forening som du ønsker å støtte – din grasrotmottaker. Hver gang du spiller går inntil 7 prosent av din spillinnsats til den grasrotmattakeren du velger – uten at går utover din innsats, premie eller vinnersjanse. Vi oppfordrer deg […]

NGF-Stor

Helsedirektoratet har åpnet for organisert idrettslig aktivitet!

(Norges Golfforbund, 1. april 2020) I pressekonferanse onsdag 1. april kl. 11.30 informerte Helsedirektoratet at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers. i gruppe, min. 2 m avstand både innad i gruppa […]

Betalin av medelmskontingent 2020-1

Betaling av fakturert kontingent // Koronavirus

(Norges Golfforbund, 20. mars 2020) Medlemmer og betaling av fakturert kontingent «Vi vil minne om at et medlemskap i en golfklubb/et idrettslag er noe annet enn et kundeforhold. Det er medlemmene som utgjør klubben og det finnes ingen eiere eller «rike onkler» som kan bidra med fri og ekstraordinær kapital. Medlemmene avgjør på årsmøtet og […]

Safe golf

Informasjon vedr. koronaviruset // Norges Golfforbund (26. mars 2020)

(Norges Golfforbund, 26. mars 2020) Myndighetene viderefører tiltakene mot koronavirus og forlenger bl.a. forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13. april 2020. NGF sendte 13. mars ut en melding der vi anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stengning av all organisert idrettsaktivitet t.o.m. 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til […]

Kontingent-4

Medlemskontingent 2020 // Rjukan Golfklubb

Medlemskontingentene for 2020 ble vedtatt på årsmøtet 4. mars og e-post for betaling av medlemskontingent ble sendt ut til alle medlemmene 8. mars. Det vil i år ikke bli sendt ut egen faktura – mailen «Medlemsavgift 2020 – Rjukan Golfklubb» er å betrakte som en faktura. Betalingsfrist er 31. mars 2020. Hvis du ikke har […]

IMG_1515

Års- og medlemsmøte avholdt

Årsmøtet i Rjukan Golfklubb ble avhold i møtelokalene til RNU onsdag 4. mars med 13 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Det var god stemning og veldig mye positivitet under møtet. Alle årsmøtesakene ble effektivit behandlet – blant annet ble klubbens årsberetning og regnskap for 2019, og budsjett for 2020 godkjent. Kontingenter for 2020, samt innstillingen til valgkomiteen […]

Årsmøte 2020-4

Innkalling til Års- og medlemsmøte 2020

Alle medlemmer i Rjukan Golfklubb ønskes velkommen til Års- og medlemsmøte 2020! Dato: Onsdag 4. mars • Tid: kl. 18.00 • Sted: Skriugata 26,RNU (vis kart) Dagsorden: • 1. Godkjenning av innkalling. • 2. Godkjenning av dagsorden/saksliste. • 3. Valg av møte leder og referent. • 4. Valg av protokollunderskrivere. • 5. Styrets årsberetning og regnskap for 2019. • 6. Saker fremmet fra medlemmer og styret. • 7. Fastsettelse av kontingent. • 8. Budsjett og planer. • 9. […]

WHS 2020

Nytt handicapsystem 1. mars 2020

Søndag 1. mars 2020 innføres et helt nytt handicapsystem i Norge – World Handicap System (WHS). De seks store handicapsystemene i verden blir i 2020 til ett verdensomspennende handicapsystem. Som golfspiller blir du påvirket av dette på ulik måte. Blant annet kommer du til å få et nytt handicap beregnet ut ifra de nye reglene […]

Takk for i år-4

Banen vil bli stengt for sesongen f.o.m. 16. oktober

Siste spilledag for sesongen 2019 blir 16. oktober På grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid og forberedelse for vinteren har vi bestemt å stenge banen og driving rangen for sesongen fra og med onsdag 16. oktober. Avslutningsdugnad Vi møtes til dugnad torsdag 17. oktober kl. 16.00 for å stenge ned banen og forberede til vinteren/-neste år. Takk for i […]