Om oss

Rjukan Golfklubb ble stiftet 28. september 2000, og Rjukan Golfbane ble åpnet for allmennheten i 2008. Veien har vært lang fra planlegging av banen til et ferdigstilt anlegg, og vi er veldig stolte av resultatet som blir bedre for hvert år som går.

Styret i Rjukan Golf AS, som drifter golfbanen:
  • Pasi Lötjönen  Styreleder
  • Britt Svartdal  Nestleder
  • Jan Tore Berg  Styremedlem
  • Knut Ørnes  Styremedlem
Styret i Rjukan Golfklubb, som er ansvarlige for aktivitetene på golfbanen:
  • Pasi Lötjönen  Styreleder
  • Jan Tore Berg – Nestleder
  • Marianne Skårdal  Kasserer
  • Terje Mathisen  Styremedlem
  • Morten Solrud  Styremedlem

rjukangk

>> Last ned klubbens lover (Lov for Rjukan Golfklubb – Gyldig fra 1.1.2020)

>> Last ned virksomhetsplan

NIF: Valgkomiteen – et viktig ledd i en organisasjon

NGF: Valgkomiteens arbeid – e-læring

Årsmøtepapirer 2020: 

Innkalling til Årsmøte 2020  Velkommen til Års- og medlemsmøte 2020

Årsmøtepapirer 2019: 

Innkalling til Årsmøte 2019  Velkommen til Års- og medlemsmøte 2019

Styrets årsberetning for sesongen 2018   (Signert versjon)  Medlemskontingent 2019 (til fastsettelse)

Regnskap 2018 (Signert versjon)  Budsjett 2019   Valg 2019

Årsmøtereferat 2019 (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2019 (Signert versjon)