Om oss

Rjukan Golfklubb ble stiftet 28. september 2000, og Rjukan Golfbane ble åpnet for allmennheten i 2008. Veien har vært lang fra planlegging av banen til et ferdigstilt anlegg, og vi er veldig stolte av resultatet som blir bedre for hvert år som går.

Styret i Rjukan Golf AS, som drifter golfbanen:
  • Pasi Lötjönen  Styreleder
  • Britt Svartdal  Nestleder
  • Jan Tore Berg  Styremedlem
  • Knut Ørnes  Styremedlem
Styret i Rjukan Golfklubb, som er ansvarlige for aktivitetene på golfbanen:
  • Pasi Lötjönen  Styreleder
  • Jan Tore Berg – Nestleder
  • Marianne Skårdal  Kasserer
  • Terje Mathisen  Styremedlem
  • Morten Solrud  Styremedlem

rjukangk

>> Last ned klubbens lover

>> Last ned virksomhetsplan for 2019

NIF: Valgkomiteen – et viktig ledd i en organisasjon

Årsmøtepapirer 2019: 

Innkalling til Årsmøte 2019 // Velkommen til Års- og medlemsmøte 2019

Styrets årsberetning for sesongen 2018   (Signert versjon) // Medlemskontingent 2019 (til fastsettelse)

Regnskap 2018 (Signert versjon) // Budsjett 2019  // Valg 2019

Årsmøtereferat 2019 (Signert versjon) // Årsmøteprotokoll 2019 (Signert versjon)