Drivingrange

Status: Driving rangen er åpen 

Vi har en drivingrange rett ved siden av golfbanen som er ca. 200 meter lang. Her er det ypperlig å øve seg til svingen sitter.

Det er kortautomat på ballmaskinen

Drivingrange regler og begrensninger 

 Ta hensyn til trafikken på veien – biler, syklister og fotgjengere!  Siden drivingrangen ikke er så lang, og har boliger i nærheten, er det ikke tillatt å bruke annet enn jernkøller her.  Brudd på reglene medfører bortvisning og stenging av rangen. • Takk for at du respekterer disse tiltakene!

På drivingrangen kan både store og små øve seg 🙂

Øving - Range

Barnetrening 2021