Om oss

Rjukan Golfklubb ble stiftet 28. september 2000, og Rjukan Golfbane ble åpnet for allmennheten i 2008. Veien har vært lang fra planlegging av banen til et ferdigstilt anlegg, og vi er veldig stolte av resultatet som blir bedre for hvert år som går.

Styret i Rjukan Golf AS, som drifter golfbanen:
  • Styreleder – Jan Tore Berg
  • Nestleder – Ivar Graver
  • Knut Ørnes  Styremedlem
Styret i Rjukan Golfklubb, som er ansvarlige for aktivitetene på golfbanen:
  • Terje Bjørk Mathisen – Styreleder
  • Christian Skårdal Nestleder
  • Jan Tore Berg Styremedlem
  • Morten SolrudStyremedlem
  • Kristoffer Tøgard Styremedlem
  • Susann Myhra – Styremedlem

rjukangk

Lov for Rjukan Golfklubb – Gyldig fra 1.1.2020

Virksomhetsplan 2020-2024

Årsmøtepapirer 2024:
Årsmøtepapirer 2023:

Innkalling til Årsmøte 2023 Golfklubben budsjett 2023 Virksomhetsplan for 2020-2023 Valg 2023- Styret – Rjukan Golfklubb Golfklubben regnskap 2022

Årsmøtepapirer 2022: 

Innkalling til Årsmøte 2022 • Velkommen til Års- og medlemsmøte 2022

Styrets årsberetning for sesongen 2021  (Signert versjon) • Medlemskontingent 2022 (til fastsettelse)

Regnskap 2021  (Signert versjon) • Budsjett 2022 • Valg 2022 

Årsmøtereferat 2022   (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2022 › (Signert versjon)

Årsmøtepapirer 2021: 

Innkalling til Årsmøte 2021 • Velkommen til Års- og medlemsmøte 2021 

Styrets årsberetning for sesongen 2020 › (Signert versjon) Medlemskontingent 2021 (til fastsettelse)

Regnskap 2020  (Signert versjon)  Budsjett 2021  Valg 2021

Årsmøtereferat 2021  (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2021 › (Signert versjon)

Årsmøtepapirer 2020: 

Innkalling til Årsmøte 2020  Velkommen til Års- og medlemsmøte 2020

Styrets årsberetning for sesongen 2019 › (Signert versjon) • Medlemskontingent 2020 (til fastsettelse) 

Regnskap 2019  (Signert versjon) • Budsjett 2020 • Valg 2020

Årsmøtereferat 2020 › (Signert versjon) • Årsmøteprotokoll 2020 › (Signert versjon)

Årsmøtepapirer 2019: 

Innkalling til Årsmøte 2019  Velkommen til Års- og medlemsmøte 2019

Styrets årsberetning for sesongen 2018   (Signert versjon)  Medlemskontingent 2019 (til fastsettelse)

Regnskap 2018 (Signert versjon)  Budsjett 2019   Valg 2019

Årsmøtereferat 2019 (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2019 (Signert versjon) 

Referat fra styremøter:

01/2022 – 12.05.2022

02/2022 – 20.06.2022

03/2022 – 08.08.2022

04/2022 – 10.10.2022