Om oss

Rjukan Golfklubb ble stiftet 28. september 2000, og Rjukan Golfbane ble åpnet for allmennheten i 2008. Veien har vært lang fra planlegging av banen til et ferdigstilt anlegg, og vi er veldig stolte av resultatet som blir bedre for hvert år som går.

Styret i Rjukan Golf AS, som drifter golfbanen:
 • Styreleder
 • Britt Svartdal  Nestleder
 • Jan Tore Berg Styremedlem
 • Knut Ørnes  Styremedlem
Styret i Rjukan Golfklubb, som er ansvarlige for aktivitetene på golfbanen:
 • Hege Vorkinn Sletten • Styreleder
 • Jan Tore Berg • Nestleder
 • Marianne Skårdal  Kasserer
 • Terje Mathisen • Styremedlem
 • Morten Solrud • Styremedlem
 • Jan Ivan Sørensen  Styremedlem
 • Kristoffer Tøgard Styremedlem

rjukangk

Lov for Rjukan Golfklubb – Gyldig fra 1.1.2020

Virksomhetsplan 2020-2022

Årsmøtepapirer 2022: 

Innkalling til Årsmøte 2022 • Velkommen til Års- og medlemsmøte 2022

Styrets årsberetning for sesongen 2021  (Signert versjon) • Medlemskontingent 2022 (til fastsettelse)

Regnskap 2021  (Signert versjon) • Budsjett 2022 • Valg 2022 

Årsmøtereferat 2022   (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2022 › (Signert versjon)

Årsmøtepapirer 2021: 

Innkalling til Årsmøte 2021 • Velkommen til Års- og medlemsmøte 2021 

Styrets årsberetning for sesongen 2020 › (Signert versjon) Medlemskontingent 2021 (til fastsettelse)

Regnskap 2020  (Signert versjon)  Budsjett 2021  Valg 2021

Årsmøtereferat 2021  (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2021 › (Signert versjon)

Årsmøtepapirer 2020: 

Innkalling til Årsmøte 2020  Velkommen til Års- og medlemsmøte 2020

Styrets årsberetning for sesongen 2019 › (Signert versjon) • Medlemskontingent 2020 (til fastsettelse) 

Regnskap 2019  (Signert versjon) • Budsjett 2020 • Valg 2020

Årsmøtereferat 2020 › (Signert versjon) • Årsmøteprotokoll 2020 › (Signert versjon)

Årsmøtepapirer 2019: 

Innkalling til Årsmøte 2019  Velkommen til Års- og medlemsmøte 2019

Styrets årsberetning for sesongen 2018   (Signert versjon)  Medlemskontingent 2019 (til fastsettelse)

Regnskap 2018 (Signert versjon)  Budsjett 2019   Valg 2019

Årsmøtereferat 2019 (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2019 (Signert versjon) 

Referat fra styremøter:
01/2022 – 12.05.2022