Om oss

Rjukan Golfklubb ble stiftet 28. september 2000, og Rjukan Golfbane ble åpnet for allmennheten i 2008. Veien har vært lang fra planlegging av banen til et ferdigstilt anlegg, og vi er veldig stolte av resultatet som blir bedre for hvert år som går.

Styret i Rjukan Golf AS, som drifter golfbanen:
  • Pasi Lötjönen  Styreleder
  • Britt Svartdal  Nestleder
  • Jan Tore Berg Styremedlem
  • Knut Ørnes  Styremedlem
Styret i Rjukan Golfklubb, som er ansvarlige for aktivitetene på golfbanen:
  • Pasi Lötjönen  Styreleder
  • Jan Tore Berg • Nestleder
  • Marianne Skårdal  Kasserer
  • Terje Mathisen  Styremedlem
  • Morten Solrud • Styremedlem
  • Brede Styrvold  Styremedlem

rjukangk

>> Last ned klubbens lover (Lov for Rjukan Golfklubb – Gyldig fra 1.1.2020)

>> Last ned virksomhetsplan

NIF: Valgkomiteen – et viktig ledd i en organisasjon

NIF: Veileder for digitale årsmøter

NGF: Valgkomiteens arbeid – e-læring

NGF -Valgkomiteen – Presentasjon til klubbens årsmøte

Årsmøtepapirer 2021: 

Innkalling til Årsmøte 2021 • Velkommen til Års- og medlemsmøte 2021 

Styrets årsberetning for sesongen 2020 › (Signert versjon) Medlemskontingent 2021 (til fastsettelse)

Regnskap 2020  (Signert versjon)  Budsjett 2021  Valg 2021

Årsmøtereferat 2021  (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2021 › (Signert versjon)

Årsmøtepapirer 2020: 

Innkalling til Årsmøte 2020  Velkommen til Års- og medlemsmøte 2020

Styrets årsberetning for sesongen 2019 › (Signert versjon) • Medlemskontingent 2020 (til fastsettelse) 

Regnskap 2019  (Signert versjon) • Budsjett 2020 • Valg 2020

Årsmøtereferat 2020 › (Signert versjon) • Årsmøteprotokoll 2020 › (Signert versjon)

Årsmøtepapirer 2019: 

Innkalling til Årsmøte 2019  Velkommen til Års- og medlemsmøte 2019

Styrets årsberetning for sesongen 2018   (Signert versjon)  Medlemskontingent 2019 (til fastsettelse)

Regnskap 2018 (Signert versjon)  Budsjett 2019   Valg 2019

Årsmøtereferat 2019 (Signert versjon)  Årsmøteprotokoll 2019 (Signert versjon)