Kjøpsvilkår turneringer

Påmelding turneringer

Alle påmeldinger til turneringer registreres i Golfbox enten ved direkte påmelding eller mail til turneringskomiteen.
Påmeldingsfrist: Se Golfbox. Påmelding per e-post: rjukangolf@rjukangolf.no eller mortensolrud@gmail.com.

Turneringer og påmeldinger

KJØPSVILKÅR  VED BESTILLING AV TURNERING  

  1. Innledning

Ved bestilling av turnering,  via Golfbox aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av turnering er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.
Refusjon

Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

  • stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst.

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stengt eller gjenåpnet på kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt start kontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.
Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)

 

Velkommen til turneringer 2024