Team Rjukan Golfklubb

Års- og medlemsmøte 2021 avholdt

Årsmøtet i Rjukan Golfklubb ble avhold (iht. koronarestriksjoner) i møtelokalene til RNU onsdag 10. mars. For første gang i klubbens historie var det også mulighet å delta årsmøtet digitalt via Teams.

Styreleder Pasi Lötjönen informerte om året som var, og vi var raskt igjennom alle årsmøtesakene. Årsmøtet godkjente styrets årsberetning (m/rekordaktivitet på banen og i klubben), regnskap for 2020, budsjettet for 2021, og klubbens organisjasjon. Kontingenter for 2021, samt innstillingen til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet var ferdig på ca en time.

Referat fra årsmøtet, årsmøtepapirene & styret som ble valgt finner du under rjukangolf.no/om-oss. • Kontingentene som ble vedtatt for 2021 finner du her.

Under medlemsmøtet informerte styret om planene for 2021. Det diskutert blant annet om: «Kunnskap og mennesker» –  klubbens virkemidler for god aktivitet. «Klubbarbeid og utdanning» – nok kompetente frivillige til å løse de nødvendige oppgavene. «Aktivitetstilbud i klubben og ressursene klubben har for skape mer aktivitet» – Trenerløype (Trener 1, Trener 2 og Trener 3/PGA Coach utdanning) Baneutbedringer og oppgradering av tee-steder før sesongstart 2021.

Vi takker alle som deltok års- og medlemsmøtet 2021!

Posted in Nyheter.