EGA

Årsrevisjon av handicap

I tråd med EGA Handicap System utfører Rjukan Golfklubb en handicaprevisjon for alle sine medlemmer ved hvert årsskifte. Årsrevisjonen for 2018 er nå utført. Den gjøres ved hjelp av en automatisk utregning, som ser på hver enkelt spillers scorearkiv i GolfBox, og gjør en beregning av handicapet. Bakgrunnen for en årlig handicaprevisjon er å vurdere medlemmenes spillestyrke i forhold til deres nåværende handicap. En handicaprevisjon baseres på fjorårets handicaptellende runder (minst åtte). Var det registrert færre enn åtte runder i fjor, finner systemet de sist registrerte rundene året før slik at det totale antallet runder blir åtte.

Alle medlemmer får beskjed om resultatet av årsrevisjonen for sitt handicap i GolfBox. De som har valgt å få meldinger fra GolfBox på e-post, har mottatt en e-post om årsrevisjonen med forklaring på hvordan årsrevisjonen blir gjennomført. Dersom du mener det er skjedd en feil i forbindelse med din årsrevisjonen, skal du kontakte handicap komitéen i Rjukan Golfklubb innen 4 uker → rjukangolf@rjukangolf.no.

Les mer om handicaprevisjon her.

± Litt statistikk fra årsrevisjonen // Rjukan Golfklubb:

Årsrevisjon 2018

Nytt HCP-system i 2020 // World Handicap System

«World Handicap System» skal erstatte de 6 systemene som praktiseres i dag. For at du som spiller skal ha et riktigst mulig handicap når det nye systemet kommer, er det viktig at du registrerer flest mulig av dine runder i 2019 ⇒ Lykke til med golfen i 2019! :-)

Posted in Nyheter.