Påske 2021-10

Banestatus // God påske!

Golfsesong på Miland nærmer seg  Vi gleder oss stort til sesongen 2021!

Status – Drivingrange  Rangen er nå fri av snø og is, men det er ennå ikke mulig for oss å begynne plukke baller på rangen. Vi håper på mildvær fremover slik at vi kan åpne rangen – med nye rangeballer :-) – så snart som mulig.  Covid-19: Vi følger både idrettforbundets (NIF) og golfforbundets (NGF) anbefaliger, samt mydighetenes generelle bestemmelser ››› følg med på hjemmesiden for nærmere informasjon om åpningsdato.

Status – Bane  Det har smeltet mye på banen i de siste dagene og store deler av banen er nå fri av snø og is. Det ser ut som at fairwayene og greneer har overvintret meget bra, og utgangspunktet er mye bedre en på denne tiden i fjor. Vi krysser fingrene for at værgodene er med oss videre. Vi satser på åpning av banen – med nye/oppgraderte tee-steder :-) – i slutten av april. Det blir selvfølgelig behov for dugnadsarbeid før vi kan åpne banen for sesongen ››› følg med på hjemmesiden for informasjon om dugnader, og bli gjerne med!

Vi gleder oss alle til ny sesong, men vi vil igjen påminne om «Golf i koronatider» anbefaliger av NGF

«NGF minner om at jobb nummer en nå er å slå ned smitten og at golf for en periode må komme i annen rekke. Myndighetene er klare på at reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes og at man ikke skal reise fra en kommune med mye smitte til en kommune med lite, for å få tjenester, service og delta i aktiviteter som man ikke får i sin hjemkommune. Vi gjør også oppmerksom på at den enkelte kommune kan ha vedtatt strengere anbefalinger og påbud enn de nasjonale. Derfor må dere følge med på kommunens hjemmeside for å holde dere oppdatert om hva som gjelder der dere holder til. Både idrettsforbundet (NIF) og golfforbundet (NGF) tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og ber alle sine organisasjonsledd (f.eks. golfklubber) om å følge anbefalingene.»

 http://rjukangolf.no/golf-under-smittebolge-3-ngf-19-mars/

Ta godt vare på hverandre, og så får vi håpe utviklingen er positiv, og at det blir anledning til mer samvær i Rjukan Golfklubb på Miland snart Vi ønsker alle en riktig god påske!

Green 3 – Lørdag 27. mars 2021

Green og fairway 4 – Mandag 29. mars 2021

Green og fairway 6 – Lørdag 27. mars 2021

Green og fairway 6 – Mandag 29. mars 2021

Posted in Nyheter.