Golf Guiden 7

Generalforsamling 2021 // Rjukan Golf AS

Til aksjeeiere i Rjukan Golf AS

Generalforsamlingen avholdes i klubbhuset på Miland tirsdag den 15. juni kl. 17.30

Med forbehold om Covid restriksjoner: Vi håper å kunne gjennomføre med fysisk fremmøte, men det krever at vi får påmelding fra de som ønsker å møte. Påmeldingen gjøres via lenken nedenfor – innen 10. juni. Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen kan det på kort varsel besluttes at det ikke avholdes generalforsamling med fysisk oppmøte. Blir det for mange eller at reglene endrer seg gjennomfører vi via Teams. Informasjon og hvordan det gjøres vil i så fall komme i god tid fra oss.

Til behandling foreligger: Godkjennelse av innkalling og fullmakter. Valg av møteleder og personer til å underskrive protokollen. Styrets årsberetning for 2020. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse samt anvendelse av overskudd/dekning av underskudd. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. Valg.

Påmelding til generalforsamling 2021 i Rjukan Golf AS:

Sted:Dato: Tid: Påmeldingsfrist: Påmelding:
Milandvegen 130 Tirsdag 15. juniKl. 17.30Mandag 10. juni Meld deg på her

Innkalling til generalforsamling er sendt alle aksjeeiere på e-post 26. mai 2021 • Aksjonærene kan representeres ved fullmakt  Hvis du ønsker å delta møtet via Teams – Send e-post til rjukangolf@rjukangolf.no innen 13. juni. 2021

Posted in Nyheter.