Innkalling til årsmøte 2021-4

Innkalling til Års- og medlemsmøte 2021

Alle medlemmer i Rjukan Golfklubb ønskes velkommen til Års- og medlemsmøte 2021
Dato: Onsdag 10. mars • Tid: kl. 18.00 • Sted: Skriugata 26, RNU »» eller via Teams

Med forbehold om Covid restriksjoner • Med fysisk oppmøte eller digitalt

»» Vi håper å kunne gjennomføre med fysisk fremmøte, men det krever at vi får bindende påmelding fra de som ønsker å møte. Blir det for mange eller at reglene endrer seg gjennomfører vi via Teams. Vi har reservert lokale på Skriugata 26 (Sult Compagniet) og legger selvsagt smittevernhensyn til grunn for den praktiske gjennomføringen av årsmøtet. På grunn av smittevernhensyn og krav til gjennomføring av arrangement er det bindende påmelding til års- og medlemsmøtet 2021 – påmeldingen gjøres via lenken nedenfor – innen 1. mars 2021. Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen kan det på kort varsel besluttes at det ikke avholdes årsmøtet med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomfører vi digitalt via Teams. Informasjon og hvordan det gjøres vil i så fall komme i god tid fra oss.

Årsmøte Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling. • 2. Godkjenning av dagsorden/saksliste. • 3. Valg av møte leder og referent. • 4. Valg av protokollunderskrivere.  5. Styrets årsberetning og regnskap for 2020.  6. Saker fremmet fra medlemmer og styret.  7. Fastsettelse av kontingent. • 8. Budsjett og planer.  9. Valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 24.2.2021. Sakene kan sendes til e-post: rjukangolf@rjukangolf.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (om oss). (Innkalling til årsmøte er sendt alle medlemmer på e-post 9.2.2021).

Påfølgende medlemsmøte 

Styret informerer om siste nytt og planer for kommende sesong.  Innspill fra medlemmer – Vi vil gjerne høre deres tanker, ideer og meninger, og ønsker innspill til turnerings-/treningsopplegg, aktiviteter og sosiale tilstelninger. *Med forbehold om Covid restriksjoner (om vi samles på Skriugata 26); *Det blir servert italiensk pizza a’la Sult Compagniet  *I løpet av kvelden vil klassevinnerne fra Vårtunering-, Midtsommerturnering-, Høstturnering 2020 og Texas Scramble (OoM 2020) få oppmerksomhet. • Hvis du ikke har mulighet til å delta, men gjerne vil komme med innspill – send e-post til: rjukangolf@rjukangolf.no

Velkommen til års- og medlemsmøte! • Hilsen styret i Rjukan Golfklubb

Påmelding til Års- og medlemsmøte 2021 i Rjukan Golfklubb:

Sted:Dato: Tid: Påmeldingsfrist: Påmelding:Påmeldte per i dag:
Skriugata 26, Sult Co. Onsdag 10. mars Kl. 18.00Mandag 1. mars * Stengt10

* Hvis du ønsker å delta møtet via Teams – Send e-post til rjukangolf@rjukangolf.no innen 8. mars. 2021.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for Rjukan Golfklubb. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Pasi (styreleder) kontaktes på tlf. 900 68 178 eller per e-post rjukangolf@rjukangolf.no.

Posted in Nyheter.