Aktivitet - Drivingrange 29.4.2020-1

Jubler over penger til ungdomsatsing // RA 5. mai 2020

(Rjukan Arbeiderblad, 5. mai 2020)

Leder – Støtte til lag

Rjukan Arbeiderblad har vært så heldige i år å få muligheten til dele ut penger via Sparebankstiftelsen DNB. Noen fikk søknaden igjennom og noen ikke. Rettferdig? Mest sannsynlig ikke. Men med den gode vilje i bunn har det blitt gjort en vurdering, og punktum er satt.

Lag og foreninger er selve limet i Tinn. En kan legge til rette for mangt og mye for å tiltrekke seg nye innbyggere. Men å legge til rette for kultur og idrett er utrolig viktig. Alle vil at barna sine skal ha et spennende og meningsfylt liv, og da er fritidstilbudet svært sentralt.

I dagens RA kan du lese om Rjukan Golfklubb som nå vil legge til rette for en junioravdeling. For alle som er opptatt av Tinns ve og vel burde dette være som en symfoni i ørene til. Strålende nytt fra idrettsfronten.

Rjukan Golfklubb legger ned utrolig mye dugnadsarbeid for å holde golfanlegget på Miland i stand. Det er det svært mange som setter stor pris på. Ikke bare har klubben hele 120 medlemmer, men klubben har også mange gjestespillere fra hytteområdene som bruker tilbudet.

Rjukan Golfklubb er en forening i spennende utvikling, og det blir spennende å følge ungdomsarbeidet.

(Torfinn Skåttet. Red. Rjukan Arbeiderblad, 5. mai 2020)

Rjukan Golfklubb er blant sju foreninger og lag som mottar økonomisk støtte fra Rjukan Arbeiderblad.

Rjukan Arbeiderblad fikk 250.000 kroner av en pott på 25 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til utdeling. Pengene skal gå til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som de ulike amediaavisene dekker.

Det kom inn 14 søknader da RA annonserte ordningen tidligere i vinter. RA satte ned en jury bestående av avisens redaktør Torfinn Skåttet og markedssjef Terje Waskaas til å se på søknadene, og velge ut de beste søknadene som oppfylte Sparebankstiftelsen DNBs lange rekke med kriterier.

  

Ungdomsatsing

Juryen fikk en svært vanskelig jobb, men landet til slutt på sju kandidater som hver mottar et beløp. Blant dem Rjukan Golfklubb..

Leder i golfklubben Pasi Lötjönen ersvært fornøyd da han får vite de får 10 000 kroner av potten på 100 000 kroner Rjukan Arbeiderblad har til fordeling.

–Det var en hyggelig nyhet. Det koster penger å drive golfklubb, og vi er helt avhengig av stor dugnadsvilje blant våre medlemmer, sier Pasi Lötjönen, som kan opplyse at Rjukan Golfklubb i dag har 120 medlemmer. De fleste medlemmene er voksne og kommer fra Tinn. Golfbanen på Miland ble åpnet fredag 1.mai, og golfspillere som rusler ut på banen nå i vårsola skal vite at det er gjort en enorm dugnadsjobb for at det skal være mulig.

Men Rjukan Golfklubb har ikke får støtte av RA og Sparebankstiftelsen for at voksne skal få spille golf på fritida. De har fått pengene på bakgrunn av at de nå vil satse på rekruttering. Barn og unge skal også ha en plass i golfklubben, og derfor er de i full gang med å utdanne trene, skaffe nødvendig utstyr og materiell.

– Det er interesse for golf blant mange unge i Tinn, og derfor vil også vi ha en egen junioravdeling på lik linje med alle andre idrettsalg i Tinn, sier Pasi Lötjönen.

Rjukan Golfklubb tilbyr allerede nybegynnerkurs, og det første partiet midt i mai er allerede fulltegnet. De har også flere nyutdannede trenere, og er som golfklubb inne i en spennende utvikling.

Rjukan Arbeiderblad. (5. mai 2020) https://www.rablad.no/ • https://www.rablad.no/vis/utgaver/

Posted in Nyheter.