Trener 1 2021

Lyst å bli golftrener? -Klubben trenger Trener 1 ressurser!

Rjukan Golfklubb trenger flere frivillige trenere

Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben. Målgruppe for Trener 1 er de som ønsker å trene nybegynnere på barne-, ungdoms- og voksennivå. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Trener 1 er første nivå i trenerløypa.  Norges Golfforbund inviterer til tilrettelagt Trener 1 kurs hvor mye teori er digitalt gjennom webinar og e-læringer, og opprettholder alle krav og enhver tids gjeldene restriksjoner. Samlingsdøgn er redusert og all praksis gjennomføres ute. Trener 1 skal kunne legge til rette aktivitet for barn, ungdom og nybegynnere i samarbeid med trenerteam og hovedtrener. Målet med utdanningen er å gjøre treneren i stand til å: -Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for barn, ungdom og nybegynnere, og ivareta den enkeltes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. -Lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

Trener 1 2021  NGF skal arrangere «Trener 1» kurs på 6 kurssteder i 2021 • Gjennomføringsplanen finner du her. 

Rjukan Golfklubb ønsker å delta på inntil 1-2 deltakere.  Klubben dekker kursavgift, kost og losji dekkes av den enkelt deltaker. For nærmere info, ta kontakt med Pasi Lötjönen, Rjukan Golfklubb, tlf. 900 68 178, eller send «søknad» til rjukangolf@rjukangolf.no • Søknadsfrist 7. mars 2021 Norges Golfforbund – Trener 1 utdanning 2021

    

Posted in Nyheter.