Medlemskontingent 2021

Medlemskontingent 2021 // Rjukan Golfklubb

Medlemskontingentene for 2021 ble vedtatt på årsmøtet 10. mars og e-post for betaling av medlemskontingent ble sendt ut til alle medlemmene 11. mars. Det vil i år ikke bli sendt ut egen faktura – mailen «Medlemsavgift 2021 – Rjukan Golfklubb» er å betrakte som en faktura. Betalingsfrist er 1. april 2021. Hvis du ikke har fått mailen, eller hvis du har spørsmål rundt medlemskategorier – ta gjerne kontakt med oss på rjukangolf@rjukangolf.no • Priser for medlemskap finner du her.

Utmelding og endring av medlemskap

I henhold til klubbens vedtekter er man medlem inntil man selv skriftlig (eller elektronisk) sier opp sitt medlemskap. Dersom man ikke sier opp medlemskapet innen 31. desember er man forpliktet til å betale medlemskontingent også for det kommende året. Å la være betale kontingenten er altså ikke en måte å melde seg ut av klubben på. Det samme gjelder i alle golfklubber i Norge.

Posted in Nyheter.