Nye styremedlemmer i Rjukan golfklubb

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i Rjukan golfklubb torsdag 28. april.
Valg av styremedlemmer var eneste sak på sakslisten og ble enstemmig vedtatt.

Styret i Rjukan golfklubb består fra 28.04.2022 av følgende medlemmer:
Leder: Hege Vorkinn Sletten (ny, 2 år)
Nestleder: Jan Tore Berg (ikke på valg)
Kasserer: Marianne Skårdal (ikke på valg)
Styremedlem: Jan Ivan Sørensen (ny, 2 år)
Styremedlem: Kristoffer Tøgard (ny, 2 år)
Styremedlem: Terje Mathisen (ikke på valg)
Styremedlem: Morten Solrud (ikke på valg)

Brede Styrvold gikk ut av styret. Klubben takker for innsatsen!
Protokoll finner du her.

Posted in Nyheter.