Koronainformasjon // NGF 19. januar

(Norges Golfforbund, 19. januar 2022)

Korona – Anbefalinger som gjelder for trening, egentrening, kurs og arrangement

Regjeringen har med virkning fra natt til 15. januar innført en rekke lettelser for idretten i Norge.

For golf både utendørs og innendørs vil de nye anbefalingene sørge for at vi kan ha noenlunde normal drift. Vi må likevel fortsette med godt forsvarlig smittevern (se under). NGF har lagt til grunn til at golf inkl. simulatorgolf er avstandsidretter med en stor spilleflate. Det stilles krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Forsvarlig smittevern: 

 Ta vaksinen! • Hold deg hjemme om du er syk.  Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer. • Praktiser god hånd- og hostehygiene.  Reduser antall nærkontakter.  Hold 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand/kohort.  Unngå kollektivtransport i de tidsrommene som skaper trengsel. • Bruk munnbind utenom aktiviteten der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Barn og ungdom (under 20 år) 

 Kan gjennomføre både organiserte og egenorganiserte treninger.  Kan delta på arrangementer/kurs. • Treneren/turneringsledelsen/kurslærer oppfordres til å holde 1 meters avstand.  Ved arrangementer skal deltakerne holde 1 meters avstand utenfor selve aktiviteten.  Maksimalt 30 tilskuere uten tilviste faste plasser (200 ved tilviste plasser).  Alle etterlever forsvarlig smittevern (se over).

Voksne deltakere (over 20 år)

 Kan gjennomføre både organiserte og egenorganiserte treninger. • Kan delta på arrangement/kurs. Det anbefales at det ikke er mer enn 20 deltakere til stede i anlegget samtidig.  Treneren/turneringsledelsen/kurslærer oppfordres til å holde 1 meters avstand.  Maksimalt 30 tilskuere uten tilviste faste plasser (200 ved tilviste plasser)  Etterlever forsvarlig smittevern (se over)

Toppidrett

 Kan gjennomføres som normalt ved etterlevelse av forsvarlig smittevern (se over).

Oppsummert for golfidretten:

I praksis er det etter dette ingen andre begrensinger for golfidretten enn at det skal holdes 1 meters avstand ved utøvelse av aktiviteten, og at det ved innendørsaktivitet ikke anbefales flere enn 20 deltakere samtidig. Dette gjelder enten det er tale om toppidrett, bredde, voksne eller barn. Det minnes også om at det kan innføres lokale regler som kan avvike fra de nasjonale reglene. Videre minnes det om at den konkrete klubb/arrangør har et selvstendig ansvar ved den konkrete tolkning og anvendelse av reglene, og at hver enkelt aktør må finne hensiktsmessige og gode ordninger tilpasset sitt anlegg og treningssenter.

Informasjonen er også publisert på NGF’s temaside om korona.

Norges Golfforbund. (2022, 19. januar) https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/korona-anbefalinger-som-gjelder-for-trening-egentrening-kurs-og-arrangement

Posted in Nyheter.