Koronavirus // Nye nasjonale tiltak // NGF 10. desember

(Norges Golfforbund, 10. desember 2021)

Fra midnatt 9. desember gjeninnfører regjeringen nye nasjonale tiltak grunnet økt smittetrykk i samfunnet

Regjeringen har iverksatt nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i det norske samfunnet.

De nye restriksjonene vil ha betydning for både gjennomføring av idrettsarrangementer, og for utøvelse av idrettsaktivitet for voksne. For Golf-Norge har restriksjonene p.t først og fremst betydning for innendørssentrene.

Av påbud som er relevant for innendørssentrene gjelder:

Smittevernfaglig forsvarlig drift:

 Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

 Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

 Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Reglene for smittevernfaglig forsvarlig drift er gjennomgående strengere enn de anbefalingene som er gitt i tillegg til påbudene. Anbefalingene får derfor ingen selvstendig betydning for driften av simulatorsenter. Merk likevel at anbefalingene må forstås slik at juniortrening som avholdes i simulatorsenter kan gjennomføres uten særlige restriksjoner, samt at toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Når det kommer til bransjeveiledere vises til NGF-nytt publisert 23. oktober 2020.

Vi gjør oppmerksom på at ved lokale smitteutbrudd kan den enkelte kommune vedta lokale forskrifter dersom situasjonen tilsier det.

Mer informasjon fra Regjeringen kan finnes her.

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 Helsedirektoratet – Veileder i smittevern for idrett  Norges Idrettsforbund – Temaside om koronavirus • Helsenorge.no – Koronavirus  Folkehelseinstituttet – Temaside om koronavirus

Norges Golfforbund. (2021, 10. desember) https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

Posted in Nyheter.