Driving Range er åpen!

Ballmaskinen er i gang og nå er det forbudt med selvplukk

Inntil videre bruker vi den «gamle» ballutomaten med mynt betaling. Det koster 20 kr for en bøtte med baller, og automaten tar kun 20 kr-mynter.  Husk drivingrange regler og begrensninger: • Ta hensyn til trafikken på veien – biler, syklister og fotgjengere!  Siden drivingrangen ikke er så lang, og har boliger i nærheten, er det ikke tillatt å bruke annet enn jernkøller her.

Ny ballautomat – Vi har kjøpt inn en ny ballautomat med kort- og mobil betaling og med ballvasker! Vi jobber med å få denne i drift snarest  – mer info om dette kommer snart 🙂 Velkommen til å trene på driving rangen!

Posted in Nyheter.