Årsmøtet 2022 avholdt

Årsmøtet i Rjukan Golfklubb ble avhold i møtelokalene til Rjukan Gjestegård torsdag 17. mars

Møtet ble effektivt gjennomført under ledelse av valgt dirigent Pasi Lötjönen. Møte startet med registrering av stemmeberettigede og med godkjenning av innkalling og saksliste. Deretter ble dagsorden, samt sesongen-/årsberetningen for 2021 gjennomgått punkt for punkt.  Alle saker ble godkjent av årsmøtet.  Det var god stemining og gode diskusjoner, og mange bra innspill og ideer fra medlemmer under medlemsmøtet! • Vi takker alle som deltok års- og medlemsmøtet 2022!

• Referat fra års- og medlemsmøtet, årsmøtepapirene & styret som ble valgt finner du under rjukangolf.no/om-oss. • Kontingentene som ble vedtatt for 2022 finner du her.

Posted in Nyheter.