Innkalling til Års- og medlemsmøte 2022

Det innkalles herved til årsmøte i Rjukan Golfklubb torsdag 17. mars fra kl. 18.00

Vi har reservert møterommet på Rjukan Gjestegård for års- og medlemsmøtet 2022.  Det blir enkel servering under møtet.  Det er også mulig å delta på årsmøtet digitalt via Teams. Hvis du ønsker å delta via Teams, send e-post til rjukangolf@rjukangolf.no innen 15. mars.

Årsmøte  Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling.  2. Godkjenning av dagsorden/saksliste.  3. Valg av møte leder og referent. • 4. Valg av protokollunderskrivere.  5. Styrets årsberetning og regnskap for 2021.  6. Saker fremmet fra medlemmer og styret.  7. Fastsettelse av kontingent.  8. Budsjett og planer for 2022  9. Valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3.3.2022. Sakene kan sendes til e-post: rjukangolf@rjukangolf.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (om oss). (Innkalling til årsmøte er sendt alle medlemmer på e-post 15.2.2022).

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for Rjukan Golfklubb. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Pasi (styreleder) kontaktes på tlf. 900 68 178 eller per e-post rjukangolf@rjukangolf.no.

Påfølgende medlemsmøte 

Styret informerer om siste nytt og planer for kommende sesong.  Innspill fra medlemmer – Vi vil gjerne høre deres tanker, ideer og meninger, og ønsker som vanlig innspill til turnerings-/treningsopplegg, aktiviteter og sosiale tilstelninger. • Hvis du ikke har mulighet til å delta, men gjerne vil komme med innspill – send e-post til: rjukangolf@rjukangolf.no

Vi håper på godt oppmøte, velkommen til års- og medlemsmøte! • Hilsen styret i Rjukan Golfklubb
Posted in Nyheter.